Ben je op zoek naar:
Vul een zoekterm in
Bent u op zoek naar:
Vul een zoekterm in

Privacy & Cookies

BasisOnline over Privacy & Veiligheid

Onze individuele privacy en veiligheid online is een groot goed waar steeds meer mensen zich van bewust worden. Uitgangspunt van BasisOnline in dezen is dan ook dat we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met de informatie die onze gebruikers aan onze systemen toevertrouwen.

Algemeen


Dit is de website van BasisOnline.nl
Ons vestigingsadres is Provincialeweg 144 5503 HK Veldhoven.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 17.14.38.66
Ons btw-nummer is 8196.56.963.B01

1. Uw gegevens blijven binnen ons systeem
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres, mits u dat niet aan ons toestuurt.†Wij delen nooit de informatie die u aan onze systemen toevertrouwt met derden. De enige uitzondering daarop is op bevel van justitie of met uw nadrukkelijke toestemming.

2. U houdt zelf de controle
U bepaalt zelf welke informatie u met ons wilt delen. Deze informatie die u via de website vrijwillig aan ons stuurt wordt op een beveiligde server opgeslagen en gebruiken we alleen om contact met u op te nemen over de informatie waarover u zelf aangeeft meer te willen weten.

3. Wij beschermen uw privacy en gegevens.
Verder nemen we maatregelen om uw privacy en gegevens te beveiligen. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.†Per 13 oktober 2014 vindt alle internet communicatie tussen ons Plaza, ELO en Ouderportaal systeem en haar gebruikers plaats op basis van HTTPS. Dat betekent dat vanaf dat moment al het verkeer binnen bovengenoemde systemen versleuteld verstuurd wordt op een beveiligde server. U herkent een HTTPS beveiligde omgeving aan het slotje voor het webadres.†Als u gegevens aan ons verstuurd via deze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieŽn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector

4. Veiligheidstesten
Verder onderwerpt BasisOnline haar software en webservers periodiek aan een aantal veiligheidstesten. Daarnaast hebben wij een intern testteam ingericht waarmee de software doorlopend wordt getest op functionaliteit en veiligheid. Nieuwe productupdates worden eerst uitgebreid intern getest alvorens zij worden uitgebracht.

5. Wij houden u op de hoogte
Als wij ons privacybeleid wijzigen, passen we dit aan op onze website. We houden u op de hoogte van deze wijzigingen via diverse kanalen, zoals het Ouderportaal zelf en onze social media.

6. Veiligheid & privacy van onze software producten
Klik hier voor de specifiekere informatie over hoe privacy & veiligheid geregeld is voor de BasisOnline Ouderportaal, Plaza (Intranet) en ELO.

7. Privacy statement
Wilt u meer weten, bekijk dan hier ons privacy statement (PDF).†

8.†Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy
BasisOnline heeft het convenant ondertekend en maakt op basis daarvan gebruik van het vastgestelde model voor een bewerkersovereenkomst.

9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
BasisOnline voldoet per 25 mei 2018 aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en biedt in overeenstemming daarmee haar klanten de model verwerkersovereenkomst 3.0 op basis van de nieuwe versie van het privacyconvenant.††

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met BasisOnline.nl zelf, op het hierboven vermelde adres

Cookies

Voor deze website moeten wij bij enkele functionaliteiten gebruikmaken van cookies. Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beÔnvloeden het bezoek aan de website niet.