Vul een zoekterm in
Vul een zoekterm in

Blog

BasisOnline Ouderportaal 2.0

We gaan middels een closed bta het BasisOnline Ouderportaal 2.0 testen. Meld je nu aan!
Print
01 november 2018


Voorwaarden


Een closed bta (gesloten test) betekent dat er een beperkt aantal testers deel kunnen nemen. Om die reden stellen we enkele voorwaarden aan de deelname.

De tester dient een actieve gebruiker van het Ouderportaal te zijn.

De tester dient kennis te hebben van de functionaliteiten in het Ouderportaal.

We vragen de tester actief deel te nemen en gevonden fouten (bugs) direct te melden.


Deelname


De selectie vindt plaats door middel van een loting. De personen die uit deze loting komen worden hiervan per mail op de hoogte gebracht en zullen in die mail verder genformeerd worden.


Klik hier om je aan te melden!