Ben je op zoek naar:
Vul een zoekterm in
Bent u op zoek naar:
Vul een zoekterm in

Privacy & Veiligheid

Ouderportaal, Intranet en ELO software

Onze individuele privacy en veiligheid online is een groot goed waar steeds meer mensen zich van bewust worden. Dat geldt natuurlijk voor onszelf, maar al helemaal als het (onze) kinderen betreft. Uitgangspunt van BasisOnline in dezen is dan ook dat we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met de informatie die onze gebruikers aan onze systemen toevertrouwen.
U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens en die van uw kinderen op een veilige manier opslaan en dat de inhoud van uw informatie en berichten vertrouwelijk blijft en er alleen die informatie wordt gedeeld waar u zelf voor kiest met de personen die u selecteert. We begrijpen dat wij uw vertrouwen hierin moeten verdienen. Daarom willen wij volledig transparant zijn over hoe wij uw privacy binnen en de veiligheid van onze systemen waarborgen:

1. Uw gegevens blijven binnen ons systeem
Wij delen nooit de informatie die u aan onze systemen toevertrouwt met derden. Nooit en met niemand. De enige uitzondering daarop is op bevel van justitie of met uw nadrukkelijke toestemming.

2. U houdt zelf de controle
U bepaalt in de meeste gevallen zelf wie welke informatie te zien krijgt. Uw persoonlijke gegevens en die van uw kind worden in ons systeem alleen standaard aan de school en in het bijzonder groepsleerkracht getoond. In de Instellingen module bepaalt u verder zelf wie welke gegevens nog meer kan inzien. Berichten die u stuurt aan andere ouders via ons systeem zijn alleen zichtbaar voor de betreffende ouder en voor niemand anders, ook niet de school.

3. De inhoud van uw berichten
De inhoud van uw berichten aan een andere ouder of leerkracht binnen de groep van uw kind zijn privé en derhalve alleen zichtbaar voor de betreffende ontvanger. Het is bij wet verboden om de inhoud van internetverkeer te bekijken en daar houden wij ons vanzelfsprekend aan.

4. Wij beschermen uw privacy en gegevens.
Verder nemen we maatregelen om uw privacy en gegevens te beveiligen. Per 13 oktober 2014 vindt alle internet communicatie tussen ons Plaza, ELO en Ouderportaal systeem en haar gebruikers plaats op basis van HTTPS. Dat betekent dat vanaf dat moment al het verkeer binnen bovengenoemde systemen versleuteld verstuurd wordt op een beveiligde server. U herkent een HTTPS beveiligde omgeving aan het slotje voor het webadres.

Verder onderwerpt BasisOnline haar software en webservers periodiek aan een aantal veiligheidstesten. Daarnaast hebben wij een intern testteam ingericht waarmee de software doorlopend wordt getest op functionaliteit en veiligheid. Nieuwe productupdates worden eerst uitgebreid intern getest alvorens zij worden uitgebracht.

5. Informatie van gebruikers in de BasisOnline Plaza (Intranet)
Als gebruiker van de BasisOnline Plaza heeft u een eigen profiel. Hierin zijn standaard uw voor- en achternaam opgenomen. Ook uw e-mailadres is zichtbaar voor andere gebruikers. Elke gebruikersnaam is een e-mailadres. Dit kan ook een fictief e-mailadres zijn. Dit adres wordt getoond aan andere gebruikers van dezelfde organisatie die binnen de Plaza actief zijn. E-mailadressen worden nooit openbaar gesteld.

Een gebruiker kan zijn profiel aanvullen met relevante gegevens. Al deze gegevens zijn optioneel.
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummers
Social Media links
Opleidingen
Interesses/Hobby's
Vorige werkgevers
Specialisaties
Werkdagen
Een (pas)foto

Indien de gebruiker één van deze velden invult, is dit zichtbaar voor andere gebruikers binnen dezelfde organisatie. Ook deze gegevens zijn nooit openbaar beschikbaar.

In de BasisOnline Plaza wordt ook niet persoonsgebonden informatie ingevoerd. Hieronder worden de volgende typen informatie verstaan:
Berichten
Documenten
Afbeeldingen
Video's

Voor al deze informatie geldt dat de gebruiker bij het toevoegen ervan bewust een keuze moet maken of het deze informatie wil delen en met wie. Een document wordt nooit ongevraagd gedeeld met andere gebruikers, ook al betreft het gebruikers van dezelfde organisatie binnen hetzelfde systeem.

6. Informatie van ouders in het BasisOnline Ouderportaal
Binnen het BasisOnline Ouderportaal van de basisschool van uw kind(eren) wordt u naar bepaalde informatie gevraagd. Een deel hiervan is verplicht omdat het noodzakelijk is voor de correcte werking ervan, een ander deel is optioneel.
Uw NAW gegevens (niet verplicht)

Deze gegevens vult u in om ze, als u dat wenselijk vindt, met andere ouders binnen de groep(en) van uw kind(eren) te delen. Gegevens zijn nooit beschikbaar voor andere gebruikers van het systeem en worden nooit openbaar beschikbaar gesteld. Het verstrekken van deze gegevens wijkt verder niet af van de informatie die de school al van u heeft.
Uw e-mail adres (verplicht)
Deze informatie is noodzakelijk voor de correcte werking van het Ouderportaal, omdat u hiermee inlogt op het systeem en, indien u dit wenst, notificaties ontvangt op dit e-mailadres. Het verstrekken van het e-mailadres wijkt verder niet af van de informatie die de school al van u heeft.

NAW gegevens van Ouder/verzorger 2
Deze informatie is niet verplicht, maar wijkt verder niet af van de informatie die u de school al heeft gegeven bij inschrijving van uw kind(eren). U kunt u er zelf voor kiezen om deze informatie niet zichtbaar te maken voor andere ouders/verzorgers.
Leerlinggegevens: voornaam, achternaam (verplicht), geboortedatum (niet verplicht)

Medische informatie
Door het invullen van deze informatie geeft u de groepsleerkracht en optioneel de overblijfleerkracht en andere ouders eventuele (medische) informatie over uw kind. U kunt zelf volledig bepalen of en welke informatie u wilt delen. Indien u deze deelt, komt deze terug in de Groepen en Overblijfmodule.

Overblijfinformatie
U voert in het systeem in wanneer uw kind overblijft op school. Dit is alleen voor de leerkracht en, indien deze op school werkzaam is, de administratieve kracht of overblijfouder beschikbaar.
Absentie en verlofaanvragen

Bij het invoeren van een verlofaanvraag ziet de school uw aanvraag. Een verlofaanvraag of absentiemelding kan niet door anderen worden bekeken, ook niet door andere ouders binnen dezelfde groep.

7. Wij houden u op de hoogte
Als wij ons privacybeleid wijzigen, passen we dit aan op onze website. We houden u op de hoogte van deze wijzigingen via diverse kanalen, zoals het Ouderportaal zelf en onze social media.

8. Privacy statement
Wilt u meer weten, bekijk dan hier ons privacy statement (PDF).

9. Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy
BasisOnline heeft het convenant ondertekend en maakt op basis daarvan gebruik van het vastgestelde model voor een bewerkersovereenkomst.